Notebooks; Weight - 1.67 kg

Weight:
1.67 kg

Lenovo V V15 Laptop 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-13420H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Black

Lenovo V V15 Laptop 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-13420H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Black

€615 71
Lenovo ThinkPad T16

Lenovo ThinkPad T16

€1 622 29
Lenovo ThinkPad T16 i5-1335U Notebook 40.6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

Lenovo ThinkPad T16 i5-1335U Notebook 40.6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

€1 491 67
Lenovo ThinkPad T16 i5-1335U Notebook 40.6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

Lenovo ThinkPad T16 i5-1335U Notebook 40.6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

€1 464 13
Lenovo V V15 i3-1315U Notebook 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Black

Lenovo V V15 i3-1315U Notebook 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Black

€654 35
Lenovo ThinkPad T16 i7-1355U Notebook 40.6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i7 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

Lenovo ThinkPad T16 i7-1355U Notebook 40.6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i7 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

€1 735 91
Lenovo V V15 Laptop 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-13420H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Black

Lenovo V V15 Laptop 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-13420H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Black

€638 68
Lenovo ThinkPad T16 Laptop 40.6 cm (16") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

Lenovo ThinkPad T16 Laptop 40.6 cm (16") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

€1 754 47
Lenovo ThinkPad T16 Laptop 40.6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

Lenovo ThinkPad T16 Laptop 40.6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

€1 661 75
Lenovo ThinkPad T16 Notebook 40.6 cm (16") WQUXGA Intel® Core™ i7 i7-1355U 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

Lenovo ThinkPad T16 Notebook 40.6 cm (16") WQUXGA Intel® Core™ i7 i7-1355U 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

€2 032 37
DELL Vostro 3535

DELL Vostro 3535

€748 18
Lenovo V V15 Laptop 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Black

Lenovo V V15 Laptop 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Black

€705 75
HP EliteBook 850 G7

HP EliteBook 850 G7

€1 134 21
Lenovo V V15 Laptop 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-13420H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Black

Lenovo V V15 Laptop 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-13420H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Black

€576 60
HP EliteBook 850 G7

HP EliteBook 850 G7

€1 325 36
Lenovo ThinkPad T16 Laptop 40.6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1350P 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

Lenovo ThinkPad T16 Laptop 40.6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1350P 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

€1 889 45
HP EliteBook 850 G7

HP EliteBook 850 G7

€1 429 43
Lenovo ThinkPad T16 Laptop 40.6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1345U 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

Lenovo ThinkPad T16 Laptop 40.6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1345U 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black

€1 860 23
HP EliteBook 850 G7

HP EliteBook 850 G7

€1 369 41
HP EliteBook 850 G7

HP EliteBook 850 G7

€1 325 99
Lenovo ThinkPad Edge Helix

Lenovo ThinkPad Edge Helix

€2 379 12